‘La primera hora’ et porta sort amb la Grossa de Cap d’Any

‘La primera hora’ et porta sort amb la Grossa de Cap d’Any

La primera hora reparteix bitllets per a la Grossa de Cap d’Any!

A partir del 9 de desembre i fins al 24, al programa de Quim Morales se sortejaran 49 bitllets del número 00105 de la Grossa de Cap d’Any, gentilesa de Loteria de Catalunya.

Hi haurà un total de 49 guanyadors que s’enduran un bitllet del número 00105.

Estigueu molt atents al programa per saber com podeu ser un dels afortunats.

 

NO S’HAURAN DE RECOLLIR ELS BILLETS A LA RÀDIO:

 

El programa recollirà totes les dades dels oients guanyadors i enviarà el bitllet per correu certificat abans del sorteig del 31 de desembre del 2020.

Si les persones guanyadors d’aquesta acció no faciliten les seves dades ni adreça postal per fer l’enviament del bitllet, es retornaran sense excepció a l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (Loteries de Catalunya) atesa la condició de RAC105 de dipositària dels bitllets destinats a la present acció.

L’organització es reserva el dret de declarar deserts els premis d’aquesta acció comercial, en cas d’impossibilitat d’adjudicació d’aquests per qualsevol causa. Les persones que no recullin a temps el bitllet perdran el dret de tenir-lo; els bitllets es retornaran sense excepció a Loteria de Catalunya.

 


 

CONDICIONS PARTICULARS DE PARTICIPACIÓ:

Primera – Àmbit objectiu

Radiocat XXI (RAC105) organitza l’acció comercial La grossa extraordinària de Cap d’Any”, amb la finalitat d’obsequiar les 49 persones guanyadores dels sortejos que es faran in situ al programa La primera hora entre el 9 i el 24 de desembre del 2020 (49 guanyadors repartits durant els programes que s’emetin al desembre), amb un bitllet del número 00105 de la loteria de la Grossa de Cap d’Any 2020 a cadascuna, xifra que es correspon al número del nom de l’emissora RAC105.

Cadascuna de les persones guanyadores podria guanyar 200.000 euros per bitllet en el cas que el número d’aquest bitllet sortís guanyador del primer premi del sorteig de la Grossa de Cap d’Any del 31 de desembre del 2020.

Segona – Àmbit subjectiu i forma de participació

Els oients de RAC105 i seguidors de la Grossa majors d’edat podran participar en els sortejos del programa La primera hora mitjançant el telèfon o les xarxes socials que es faran durant l’emissió dels programes del dimecres 9 de desembre al dijous 24 de desembre, entre les 7 h i les 11h.

  • Del 9 al 23 de desembre (exceptuant el cap de setmana) se sortejaran quatre bitllets al dia per a quatre oients diferents. Es “regalarà” un bitllet per hora en les diferents seccions del programa.
  • El 24 de desembre se sortejaran cinc bitllets per a cinc oients diferents.

La suma total dels bitllets, sortejos i guanyadors fan un total de 49.

Tots els guanyadors dels bitllets ho seran per mèrits propis. És a dir, hauran de superar alguna petita prova relacionada amb la secció en què participin.

Tercera – Mecànica del sorteig i premis

Es faran un total de 49 sortejos per premiar 49 guanyadors amb un bitllet de la Grossa de Cap d’Any del número 00105 per a cadascun, dins del programa matinal de RAC105, La primera hora.

  • Del dimecres 9 al dimecres 23 de desembre (exceptuant el cap de setmana) se sortejaran quatre bitllets al dia per a quatre oients diferents. Es “regalarà” un bitllet per hora en les diferents seccions del programa.
  • El 24 de desembre, se sortejaran cinc bitllets per a cinc oients diferents.

La suma total dels bitllets, sortejos i guanyadors fan un total de 49.

Tots els guanyadors dels bitllets ho seran per mèrits propis. És a dir, hauran de superar alguna petita prova relacionada amb la secció en què participin.

El programa recollirà totes les dades dels oients guanyadors i enviarà el bitllet per correu certificat abans del sorteig del 31 de desembre del 2020.

Si les persones guanyadores d’aquesta acció no faciliten les seves dades ni adreça postal per fer l’enviament del bitllet, es retornaran sense excepció a l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (Loteries de Catalunya) atesa la condició de RAC105 de dipositària dels bitllets destinats a la present acció.

L’organització es reserva el dret de declarar deserts els premis d’aquesta acció comercial, en cas d’impossibilitat d’adjudicació d’aquests per qualsevol causa.

Quarta – Condicions i requisits de participació

Els participants en l’acció han de ser majors d’edat.

Només es podrà guanyar un bitllet per persona. La persona que hagi guanyat algun dels sortejos no podrà participar en cap altre.

No hi pot participar personal adscrit a Loteries de Catalunya ni a RAC105, així com tampoc cap persona relacionada professionalment amb l’acció o amb la publicitat d’aquesta.

Si alguna de les persones participants potencialment guanyadora no compleix els requisits de participació, RAC105 assignarà el premi que li hauria de correspondre a altres oients guanyadors que hi participin per adquirir un dels bitllets.

Cinquena – Dret d’ús d’imatge, veu i dades de caràcter personal

El fet de participar en aquesta acció comercial implica el consentiment per a l’ús del nom i cognoms, la difusió de la imatge i la reproducció de la veu de les persones guanyadores de la acció, de manera que RAC105 es reserva els drets d’ús sobre els esmentats conceptes amb finalitats exclusivament publicitàries i d’acció comercial de RAC105, inclosos qualsevol dret de reproducció o distribució, sense cap limitació ni temporal ni geogràfica i sense que les persones participants puguin reclamar cap indemnització econòmica ni per cap altre concepte per l’exercici dels esmentats drets de l’organització.

RAC105 incorporarà el nom de les persones guanyadores en un fitxer de dades de la seva titularitat amb l’exclusiva finalitat de gestionar la present acció promocional i poder procedir al lliurament dels premis. Es garanteix el tractament de la informació d’acord amb la legislació vigent i l’exercici dels drets dels participants. Més informació del tractament de dades per part de RAC105 a https://www.rac105.cat/condicions-generals-participacio

Les persones guanyadores, pel sol fet de la seva participació en aquesta acció comercial, accepten expressament la comunicació de dades que es determina en el paràgraf anterior.

Sisena – Xarxa de comunicacions

RAC105 resta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada d’un funcionament anòmal de la xarxa de comunicacions (telefònica, de cable, internet, etc.) que impedeixi el desenvolupament normal de l’acció per causes alienes a la seva voluntat i, especialment, per actes externs de mala fe.

Setena – Acceptació de condicions

Totes les persones participants d’aquesta acció, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que la regeixen i el criteri i la decisió que RAC105 adopti sobre qualsevol qüestió que se’n derivi.

Vuitena – Altres estipulacions

Aquestes bases són accessibles a través de la pàgina web de RAC105: https://www.rac105.cat/condicions-generals-participacio.

RAC105 es reserva el dret de modificar les condicions de la present acció en qualsevol moment, i fins i tot d’anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada. En aquests supòsits, l’organització es compromet a comunicar, a través del web de RAC105, les bases modificades o, si escau, l’anul·lació de l’acció, de manera que aquesta informació sigui accessible per a totes les persones participants.

Consulteu aquí les condicions generals de participació.

‘La primera hora’ et porta sort amb la Grossa de Cap d’Any

Notícia

9 Desembre 2020

ALTRES NOTÍCIES
Estàs escoltant