Tractament fiscal dels premis

Els premis estan subjectes a les retencions fiscals corresponents, que van a càrrec de RADIOCAT. RADIOCAT es compromet a facilitar, quan correspongui, el certificat d’ingrés a compte de l'IRPF realitzat.

Els premis en espècies estan subjectes a l’ingrés a compte de l'IRPF al tipus del 21% sobre el valor total del premi incrementat en un 20%, segons el que disposa l'article 105 del Reglament de l'IRPF.

L’ingrés a compte de l'IRPF l’assumirà RADIOCAT XXI, S.L., i, per tant, els guanyadors hauran d'incloure els imports indicats a la base imposable de la seva declaració anual de l'IRPF, segons el que estableix l'article 99 de la Llei de l'IRPF.

RADIOCAT no assumirà la quota que resulti de l'autoliquidació a practicar a la declaració anual esmentada.